Právo

Právník/právnička – referent/ka Sociálního a správního odboru Jednosměnný provoz

Město Starý Plzenec

Požadovaná profese: Právník/právnička – referent/ka Sociálního a správního odboru
Počet volných míst: 1

Pracoviště a kontakty:

Firma: Město Starý Plzenec
Místo výkonu práce: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Kontaktní osoba: Písemná přihláška, Telefon:, e-mail:

Požadavky a vlastnosti:

Vzdělání: Vysokoškolské

Notice: Undefined variable: jazyky in /data/web/virtuals/132640/virtual/www/wp-content/uploads/wpallimport/functions.php on line 22

Druh pracovněprávního vztahu: Hlavní pracovní poměr
Nástup možný od: 01.03.2019

Popis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÝ PLZENEC
SMETANOVA 932, 332 02 STARÝ PLZENEC
vyhlašuje v ý b ě r o v é ř í z e n í
na obsazení funkce právník/právnička – referent/ka Sociálního a správního odboru

Náplň práce: vykonávání právních činností a právního poradenství v oborech činnosti městského úřadu, výkon správních činností při správě daní a poplatků, při přestupkovém řízení ve věcech veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, výkon právních činností při vymáhání pohledávek, nedoplatků, pokut a penále, příprava a kontrola smluv, koncipování právních stanovisek a vyjádření a spolupráce při přípravě a realizaci zadávání veřejných zakázek města.

Místo výkonu práce: území města Starého Plzence
Platová třída odpovídající druhu práce: 10

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů)
– státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR,
– dosažení věku 18 let,
– způsobilost k právním úkonům,
– bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.,
– ovládání jednacího jazyka

Požadavky na uchazeče:
– vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru práva,
– výborná znalost legislativy, a to zejména občanský zákoník, zákon o obcích, správní řád, daňový řád, zákon o veřejných zakázkách a schopnost jejich aplikace v praxi,
– dobré komunikační schopnosti slovem i písmem,
– pečlivost, samostatnost, odpovědnost, schopnost týmové práce a časová flexibilita,
– znalost práce na PC – MS Office, Internet,
– výhodou řidičský průkaz skupiny "B" a praxe ve veřejné správě,

Nezbytné náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
– jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
– datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce budou připojeny doklady:
– strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, včetně telefonického a e-mailového kontaktu,
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
– úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

Případné podrobnější informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Radek Hroch, telefon: 377 183 644, e-mail: hroch@staryplzenec.cz

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. března 2019 nebo podle dohody – pracovní poměr na dobu neurčitou

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady lze
– zaslat poštou na adresu: Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
– doručit osobně do podatelen Městského úřadu Starý Plzenec v budovách úřadu na Masarykově náměstí čp.121 nebo ve Smetanově ulici čp. 932

nejpozději do 18. ledna 2019 do 10,00 hod.

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, po ukončení výběrového řízení skartovány, pokud si je uchazeč nevyzvedne osobně, nebo požádá o jejich vrácení poštou do 14 dnů od skončení výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů nebo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

Pracoviště Úřadu práce: ÚP ČR – kontaktní pracoviště Plzeň
Číslo volného místa Úřadu práce: 15481760758

Informace

  • Zveřejněno: Před 4 týdny
  • Vyprší: 18.01.2019
  • Místo: Starý Plzenec
  • Název pozice: Právník/právnička – referent/ka Sociálního a správního odboru
  • Mzda 19760 - Kč