Společné prohlášení ČS a MPSV k ukončení projektu sKaret

Společné prohlášení ČS a MPSV k ukončení projektu sKaret
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Česká spořitelna se 2. března 2016 dohodly na ukončení smluvního vztahu a vypořádání vzájemných práv a povinností v projektu karty sociálních systémů (tzv. projekt sKarta). Dohoda vyjasňuje práva a povinnosti mezi bankou a ministerstvem, které zůstaly nevypořádány po legislativním ukončení výplaty dávek prostřednictvím sKaret, neboť smlouva mezi oběma subjekty byla uzavřena na dobu 12 let.

Cesta k dokumentu:» Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky :