Výsledky dotačního řízení pro rok 2016

Výsledky dotačního řízení pro rok 2016
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2016 obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.

Cesta k dokumentu:» Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky :